Một lần nữa, công nghệ của Tiger Corporation lại bay vào vũ trụ

Tàu vũ trụ SpaceX “CRS-22 Dragon” được trang bị “thùng vận chuyển chân không có kết cấu kép cách nhiệt, giữ nhiệt” mà TIGER đã tham gia phát triển, đã được phóng lên vào ngày 4 tháng 6 năm 2021

https://tiger-corporation-us.com/space/