Thùng đựng gạo

RFC

- Thùng đựng gạo dung tích lớn

Công suất Số Model
18.0kg
RFC-1800
23.0kg
RFC-2300
33.0kg
RFC-3300

Tương Tự