PHÍCH CẦM TAY

PRU-B

- Ruột bình thủy tinh cách nhiệt chân không
- Tay cầm dễ dàng bám chặt
- Nắp chặn đóng/mở bằng một lần ấn

Công suất Số Model
0.75L PRU-B075
1.00L PRU-B100
1.30L PRU-B130
Để sử dụng thoải mái

Tương Tự