PHÍCH CẦM TAY

PRY-A

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Mở/đóng bằng cách xoay nhẹ nút khóa

Công suất Số Model
1.00L PRY-A100
1.30L PRY-A130
1.60L PRY-A160
1.90L PRY-A190
Để sử dụng thoải mái

Tương Tự