PHÍCH CẦM TAY

PRY-B

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Mở/đóng bằng cách xoay nhẹ nút khóa

Công suất Số Model
1.00L PRY-B100
1.30L PRY-B130
1.60L PRY-B160
1.90L PRY-B190
Để sử dụng thoải mái

Tương Tự