PHÍCH CẦM TAY

PRY-C

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Mở/đóng bằng cách xoay nhẹ nút khóa

Công suất Số Model
1.00L PRY-C100
1.30L PRY-C130
1.60L PRY-C160
1.90L PRY-C190
Để sử dụng thoải mái

Tương Tự