PHÍCH CẦM TAY

PRO-S (UI)

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Lớp phủ hoàn thiện bằng thép không gỉ
- Nhấn nhẹ nút để mở/đóng

Công suất Số Model
0.75L
PRO-S075
1.00L
PRO-S100
1.30L
PRO-S130
Để sử dụng thoải mái