PHÍCH CẦM TAY

PXJ (UG,UB)

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Mở/đóng bằng cách xoay nhẹ nút khóa

Công suất Số Model
1.00L PXJ-1000
1.30L PXJ-1300
1.60L PXJ-1600
1.90L PXJ-1900
Để sử dụng thoải mái