PHÍCH CẦM TAY

PRO-C

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Nhấn nhẹ nút để mở/đóng

Công suất Số Model
1.00L
PRO-C100
Để sử dụng thoải mái