PHÍCH CẦM TAY

PRO-A (M)

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Lớp phủ sáng bóng (PRO-A)
- Nhấn nhẹ nút để mở/đóng

Công suất Số Model
1.00L PRO-A100
Để sử dụng thoải mái

Tương Tự