PHÍCH CẦM TAY

PXE

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Mở/đóng bằng cách xoay nhẹ nút khóa

Công suất Số Model
1.00L
PXE-1000
Để sử dụng thoải mái