PHÍCH CẦM TAY

PRO-N

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Nhấn nhẹ nút để mở/đóng

Công suất Số Model
1.00L PRO-N100
Để sử dụng thoải mái

Tương Tự