PHÍCH CẦM TAY

PXU-G

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Mở/đóng bằng cách xoay nhẹ nút khóa

Công suất Số Model
1.00L PXU-G101
Để sử dụng thoải mái

Tương Tự