PHÍCH CẦM TAY

PRQ-A

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Nhấn nhẹ nút để mở/đóng

Công suất Số Model
1.02L PRQ-A100
Để sử dụng thoải mái

Tương Tự