PHÍCH CẦM TAY

PRO-S (XT)

- Ruột bình thủy tinh cách nhiệt chân không
- Nút đóng/mở bằng cách nhấn nhẹ

Công suất Số Model
1.00L
PRO-S100
Để sử dụng thoải mái