PHÍCH CẦM TAY

PXM-1000

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Mở/đóng bằng cách xoay nhẹ nút khóa

Công suất Số Model
1.00L
PXM-1000
Để sử dụng thoải mái