PHÍCH CẦM TAY

PXJ(BR)

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Mở/đóng bằng cách xoay nhẹ nút khóa

Công suất Số Model
1.00L PXJ-1008
1.30L PXJ-1308
1.60L PXJ-1608
1.90L PXJ-1908
Để sử dụng thoải mái

Tương Tự