PHÍCH CẦM TAY

PRO-A (UH,FQ,UA,UE)

- Lớp lót thủy tinh được cách ly chân không
- Nhấn nhẹ nút để mở/đóng

Công suất Số Model
1.00L PRO-A100
Để sử dụng thoải mái