Nồi Cơm Điện Tử

JBZ-B

・Màn hình đơn giản dễ sử dụng
・Kèm theo vỉ

Công suất Số Model
1.0L JBZ-B10N
1.8L JBZ-B18N

Kèm theo vỉ hấp

Làm nóng hoàn toàn từ phía nắp trên, bộ cấp nhiệt ở thân nồi, và bộ cấp nhiệt chính ở đáy nồi

Chủ động theo dõi nhiệt độ nấu để tạo nên món cơm thơm ngon hoàn hảo.