Chính sách truyền thông xã hội

Tiger Corporation ("Công Ty") xử lý thông tin cá nhân theo chính sách về quyền riêng tư như sau.

1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân nhằm các mục đích sau.

 • Vận chuyển các sản phẩm và phụ tùng của chúng tôi *
 • Làm tài liệu tham khảo cho việc phát triển sản phẩm của chúng tôi từ bảng câu hỏi *
 • Cung cấp thông tin về các sự kiện mà chúng tôi tổ chức *
 • Liên hệ với các đối tác kinh doanh *
 • Quản lý việc làm và sàng lọc tuyển dụng *
 • Cung cấp các dịch vụ sửa chữa *

Dấu * đề cập đến thông tin liên quan đến việc tiết lộ, chỉnh sửa, ngừng sử dụng, v.v.

2. Các vấn đề liên quan đến sử dụng chung
(1) Chúng tôi sử dụng thông tin về người đặt hàng cho các giao dịch bán hàng trực tuyến được thực hiện bởi công ty con của chúng tôi "Tiger Life Service" cùng Tiger Life Service.

 • [Hạng mục dữ liệu] Tên, thông tin liên lạc, tên các sản phẩm đã mua, số lượng
 • [Mục đích sử dụng] Cho các dịch vụ sau bán hàng
 • [Trách nhiệm] Tiger Life Service

(2) Chúng tôi sử dụng các thông tin được tập hợp của người yêu cầu khi cung cấp các dịch vụ sửa chữa cùng với công ty con của chúng tôi Tiger Technical Service.

 • [Hạng mục dữ liệu] Tên, địa chỉ liên lạc, tên sản phẩm sửa chữa
 • [Mục đích sử dụng] Cho các dịch vụ sửa chữa
 • [Trách nhiệm] Tiger Corporation

Đối với các truy vấn liên quan đến thông tin cá nhân:
Chúng tôi sẽ hướng dẫn về phí.
Giờ:
(Không bao gồm ngày nghỉ của công ty và ngày nghỉ lễ quốc gia)
Nếu quý vị không thể sử dụng quay số Navi, hãy nhấp vào đây:

Trang web này chịu chi phối và được quản lý tuân theo luật pháp Nhật Bản. Các luật hiện hành về việc sử dụng trang web này sẽ phải tuân thủ luật pháp Nhật Bản và bất kể quý vị đang xem trang web này từ quốc gia nào hoặc cách thức quý vị sử dụng trang web này như thế nào, quý vị đều được coi là đã đồng ý với chính sách này. 

Tiger Corporation tuân theo bộ quy tắc ứng xử dưới đây khi vận hành các tài khoản truyền thông xã hội chính thức của Công ty.

 • Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật định và quy định khi sử dụng truyền thông xã hội.
 • Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác, như nhân quyền cơ bản, bản quyền, quyền riêng tư và quyền chân dung, và sẽ không vi phạm các quyền này. 
 • Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin bảo mật của các bên liên quan hoặc công ty chúng tôi.
 • Chúng tôi chịu trách nhiệm về độ tin cậy của các thông tin mà chúng tôi xử lý và quản lý không để xảy ra hiểu lầm.
 • Chúng tôi sẽ gửi các thông tin đi với sự hiểu biết rằng truyền thông xã hội có thể được truy cập từ khắp nơi trên toàn thế giới và thông tin được tiết lộ công khai không thể bị xóa bỏ hoàn toàn. 

Thông báo cho các khách hàng, các đối tác kinh doanh và người sử dụng
Tất cả thông tin được lan truyền bởi nhân viên của chúng tôi trên các phương tiện truyền thông xã hội không nhất thiết đại diện cho quan điểm chính thức của Công Ty. Tất cả các thông báo chính thức từ phía Công Ty sẽ được thực hiện thông qua trang web của chúng tôi, do vậy vui lòng tham khảo trang web để cập nhật các thông tin chi tiết.

Trang web này chịu chi phối và được quản lý tuân theo luật pháp Nhật Bản. Các luật hiện hành về việc sử dụng trang web này sẽ phải tuân thủ luật pháp Nhật Bản và bất kể quý vị đang xem trang web này từ quốc gia nào hoặc cách thức quý vị sử dụng trang web này như thế nào, quý vị đều được coi là đã đồng ý với chính sách này. 
 

Đã ban hành: Ngày 01 tháng 12 năm 2012
Tiger Corporation