Các Điều Khoản Dịch Vụ

Sử dụng trang web của Tiger Corporation

Tiger Corporation (Công Ty) đã thiết lập "Các Điều Khoản Sử Dụng" của trang web. Người sử dụng trang web đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây.

1. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với "Các Điều Khoản Sử Dụng" mà không cần thông báo trước. Trong các trường hợp như vậy, xin hãy hiểu rằng "Các Điều Khoản Dịch Vụ" sau thay đổi sẽ được áp dụng. 

2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những điều sau đây liên quan đến thông tin được đăng trên trang web này.
 (1) Tất cả các thông tin đăng tải là chính xác, an toàn hoặc hữu ích.
 (2) Tất cả các thông tin đăng tải luôn luôn được cập nhật.
 (3) Bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.
 (4) Đối với việc dừng máy chủ, thay đổi thông tin hoặc tạm ngừng hoặc dừng dịch vụ mà không cần thông báo trước. Hoặc đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh như một kết quả tất yếu.

3. Khi sử dụng trang web của một công ty con được liên kết đến/từ trang web của chúng tôi, vui lòng thực hiện theo các điều khoản sử dụng của trang web liên kết được nói đến.

Bản quyền và thương hiệu

Tất cả dữ liệu, văn bản, bản vẽ, thiết kế, thương hiệu, nhãn logo, v.v. mà quý vị xem trên trang web của chúng tôi đều thuộc về Công Ty, tác giả gốc hoặc người nắm quyền khác. Trừ các trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân, các hoạt động như phân phối, sao chép, truyền tải hoặc sửa đổi mà không có sự cho phép của Công Ty hoặc người nắm quyền khác, đều bị cấm. 

Các liên kết

Theo thỏa thuận đối với các điều khoản dưới đây, quý vị có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần thực hiện bất kỳ thủ tục cụ thể nào, bất kể có sinh lợi nhuận hay không, trên Internet hoặc trang mạng nội bộ.
 (1) Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối hoặc vấn đề nào liên quan đến bồi thường thiệt hại có thể xảy ra do liên kết đến trang web.
 (2) Chúng tôi không đảm bảo cho trang web liên kết và nội dung bên trong.
 (3) Vui lòng cài đặt điểm đến liên kết tới trang đầu của công ty chúng tôi. (Thành phần, nội dung, v.v. của trang web có thể được thay đổi hoặc bị tạm ngừng sử dụng mà không cần thông báo trước.)
 (4) Hãy sử dụng nút liên kết với tên công ty của chúng tôi được hiển thị ở dạng văn bản. Quý vị không thể sử dụng nhãn logo của công ty chúng tôi, nhãn logo tên sản phẩm hoặc thương hiệu, v.v.
 (5) Những liên kết sau đây bị nghiêm cấm tuyệt đối.

 • Các liên kết sử dụng khung, các liên kết dẫn trực tiếp đến một trang cụ thể hoặc các liên kết khó có thể biết rằng đó là liên kết đến trang web của chúng tôi.
 • Các liên kết từ các trang web vi phạm đạo đức và trật tự công cộng hoặc từ các trang web vu khống cán bộ, nhân viên, sản phẩm, dịch vụ, v.v. của công ty hoặc các công ty trong tập đoàn của chúng tôi.
 • Các liên kết gây hiểu lầm, cho rằng chúng tôi là đối tác hoặc hỗ trợ trang web.

Ý kiến từ khách hàng

Vui lòng chuyển tất cả các ý kiến và thắc mắc liên quan đến Công Ty về mục "Các thắc mắc về công ty chúng tôi". Tuy nhiên, Công Ty sẽ từ chối các đề xuất như sau, ngoại trừ trường hợp chúng tôi tự ý đưa ra các đề xuất đó.

 • Các bí mật kinh doanh hoặc thông tin độc quyền của khách hàng hoặc bên thứ ba
 • Các ý tưởng, thiết kế hoặc tài liệu liên quan đến lập kế hoạch và tên sản phẩm
 • Các đề xuất liên quan đến ý tưởng và tài liệu kinh doanh

Ngay cả khi gửi đi những đề xuất đó, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán, đánh giá hoặc thông qua. Khách hàng sẽ khước từ tất cả các quyền liên quan đến đề xuất, v.v. 
Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp dự án hoặc kế hoạch của Công Ty, v.v. xảy ra giống như một "đề xuất".
Nghiêm cấm hành vi làm lệch hướng hoặc đăng tải phản hồi đối với những thắc mắc của khách hàng, v.v. từ Tiger Corporation mà không được sự cho phép, bất kể bằng phương tiện nào.

Chính sách Xử Lý Thông Tin Cá Nhân

Công ty chúng tôi (Tiger Corporation) xử lý thông tin cá nhân trên trang web này như sau, tuân theo "Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân".

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân
Khi thu thập thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo trước với quý vị về mục đích và các chi tiết sử dụng, và lấy sự chấp thuận của quý vị trước khi thu thập thông tin cá nhân.

Quản Lý Thông Tin Cá Nhân
Công ty đã thuê một quản trị viên chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân và chúng tôi thực hiện quản lý phù hợp và bảo mật cho thông tin cá nhân của quý vị. Liên quan đến việc truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa như sử dụng SSL trên màn hình đầu vào, và chúng tôi thực hiện các hành động khắc phục ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp.

Sử dụng thông tin cá nhân
Công Ty sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi chấp thuận từ phía khách hàng của chúng tôi. 
Ngoài ra, chúng tôi có thể ẩn danh thông tin đã được đăng ký, nhằm đảm bảo không thể xác định được danh tính của các cá nhân đó, và sử dụng dữ liệu nhằm cung cấp các dịch vụ của Công Ty cũng như nâng cao các dịch vụ do Công Ty và các chi nhánh của chúng tôi cung cấp.

Cung cấp thông tin cá nhân
Ngay cả khi chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau đây. 
 1. Khi quý vị chấp thuận 
 2. Khi ủy thác các hoạt động cho một nhà thầu bên ngoài mà chúng tôi đã ký kết thỏa thuận bảo mật từ trước 
 3. Khi tiết lộ thông tin trong trạng thái thông tin đã được xử lý theo hình thức không thể xác định được danh tính của quý vị
 4. Khi chúng tôi được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị dựa trên các luật định và quy định
Khi chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho các đối tác kinh doanh có sự chấp thuận của quý vị, họ có nghĩa vụ phải quản lý thông tin đó đúng cách và bảo mật theo cùng cách tương tự với Công Ty.

Sửa đổi và thu hồi thông tin cá nhân
Nếu quý vị muốn hỏi, thay đổi hoặc thu hồi thông tin cá nhân của mình, quý vị có thể liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng và chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức trong phạm vi và thời gian hợp lý. Lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu quý vị xác nhận danh tính.
Trong phạm vi mà chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của quý vị, chúng tôi có thể gửi cho quý vị thông tin về các giao dịch bán được đặt hàng qua đường bưu điện và các sự kiện đặc biệt của công ty chúng tôi, v.v. qua email hoặc qua bưu điện; tuy nhiên, nếu quý vị không muốn nhận, quý vị có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, và hủy đăng ký từ danh sách gửi thư của chúng tôi.

Yêu cầu liên quan đến việc sử dụng trang web của quý vị
Chúng tôi yêu cầu những người dưới 16 tuổi hãy đảm bảo cung cấp thông tin cá nhân chỉ khi có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Các yêu cầu của hệ thống
Chúng tôi khuyến nghị các yêu cầu hệ thống sau để xem trang web này.

* Các hệ điều hành
Các hệ điều hành sau được khuyến nghị sử dụng để xem trang web này. 

 • Windows 7 
 • Windows 8 
 • Windows 10 
 • Mac OS X (Sierra) hoặc phiên bản mới hơn

* Các trình duyệt web
Chúng tôi khuyến nghị rằng quý vị nên sử dụng các trình duyệt web sau đây để xem trang web này. 
Chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động và hiển thị bình thường của trang web này nếu quý vị đang sử dụng hệ thống có các quy chuẩn kĩ thuật ngoài những quy chuẩn được liệt kê dưới đây. 
Để biết thông tin về việc cập nhật phiên bản mới nhất cho trình duyệt của quý vị, vui lòng kiểm tra trang web chính thức trên trình duyệt của quý vị. 

 • Microsoft Internet Explorer 11 hoặc phiên bản mới hơn (phiên bản Windows) 
 • Phiên bản mới nhất của Chrome  
 • Phiên bản mới nhất của Firefox  
 • Phiên bản mới nhất của Safari (phiên bản Mac OS X)

* Điện thoại thông minh 
Trang web hiện đã được xác nhận hoạt động với các hệ điều hành và trình duyệt trên điện thoại thông minh sau đây

 • Android: Android 5.02 hoặc phiên bản mới hơn, trình duyệt mặc định 
 • iOS: iOS10 hoặc phiên bản mới hơn, trình duyệt mặc định (Safari)

* SSL
Để bảo vệ thông tin của quý vị khỏi việc truy cập trái phép từ các bên thứ ba gây hại, các trang xử lý thông tin cá nhân trên trang web này mã hóa thông tin bằng giao tiếp SSL (Tầng Ổ Bảo mật). 
 Nếu trình duyệt của quý vị được thiết lập không sử dụng SSL, các trang có thể không được hiển thị phù hợp.

* Trình phần mềm bổ trợ PDF 
Cần phải có trình phần mềm bổ trợ Adobe Reader mới nhất trên một số trang, như tài liệu hướng dẫn sử dụng.
Vui lòng tải xuống và cài đặt trình phần mềm bổ trợ Adobe Reader từ trang tải xuống.

* JavaScript
Vui lòng kích hoạt JavaScript trong cài đặt trình duyệt web của quý vị trước khi xem trang web này. 
Nếu JavaScript bị vô hiệu hóa trong cài đặt trình duyệt web của quý vị, trang web này có thể không được hiển thị chính xác hoặc có thể không hoạt động đúng cách. 
Vui lòng kích hoạt các chức năng JavaScript trên trình duyệt web của quý vị trước khi sử dụng.

* Sử dụng cookie
Công ty chúng tôi sử dụng cookie nhằm tạo thuận tiện hơn cho khách hàng sử dụng các nội dung dịch vụ nâng cao. 
Xin lưu ý rằng nếu quý vị từ chối chấp nhận cookie, trang web có thể không được hiển thị phù hợp.

* Cookie
Cookie là một cơ chế theo đó nhà cung cấp trang web viết và lưu trữ dữ liệu tạm thời trên máy tính của quý vị thông qua trình duyệt web của quý vị (một phần mềm để duyệt các trang chủ).
Quý vị có thể cài đặt trình duyệt để nhắc nhở khi truy cập trang web sử dụng cookie và đưa ra cho quý vị lựa chọn việc chấp nhận hoặc ngăn chặn chúng.

* Adobe, Adobe Reader, Flash Player là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Adobe Systems Incorporated.

Trang web này chịu chi phối và được quản lý tuân theo luật pháp Nhật Bản. Các luật hiện hành về việc sử dụng trang web này sẽ phải tuân thủ luật pháp Nhật Bản và bất kể quý vị đang xem trang web này từ quốc gia nào hoặc cách thức quý vị sử dụng trang web này như thế nào, quý vị đều được coi là đã đồng ý với chính sách này.